Defending Adventure

defending

DEFENDING ADVENTURE

Defending Adventure är en expeditions- och inspirationssida. Utgångspunkten är  Görrels och Andreas resor med bil på den afrikanska kontinenten, och deras filosofi om det nyfikna, ansvarsfulla resandet – ett resande som tillåts ta tid och som inte nödvändigtvis handlar om att ta sig fram till en specifik plats utan om att upptäcka, ta in och förmedla vad som finns längs vägen.


Africa is, in a way, a state of mind. It constantly challenges our approach to life itself, with all its uncertainties, difficulties, wonders and beautiful moments. It may be a vast continent with an enormous diversity in people, culture and nature, yet in the same time there are ubiquitous characteristics, such as generosity, humour, compassion and an indomitable strength to pull through whatever hardships life throws at you.


Sidan Defending Adventure utgår från Görrels och Andreas sju månader långa expedition mellan Afrikas sydligaste spets och Europas nordligaste. Resan blev bland annat en bok och en föredragsserie med titeln Kap till Kairo – anteckningar längs vägen. De fortsätter att bygga vidare på sin resefilosofi, i form av nya expeditioner, små och stora.

Gå till DEFENDINGADVENTURE.SE
This entry was posted in .