Journalistik & böcker

Att lyfta fram de röster som sällan hörs har alltid varit en central del av vårt journalistiska berättande.  Det som en självförsörjande bonde långt från maktens korridorer har att säga om situationen i sitt land är ofta mer äkta, innehållsrikt och givande än något en president någonsin skulle yttra. Det är inte nödvändigtvis så att vi alltid behöver en annan bild än den som dominerar nyhetsflödet, men vi behöver nästan alltid fler bilder. Vår journalistik utgår från ambitionen att nyansera, bredda och fördjupa – en utgångspunkt som präglar såväl våra reportage som våra böcker.


Görrel och Andreas är medlemmar av FRILANSGRUPPEN TEXTVERK, med säte i Göteborg.


BÖCKER AV GÖRREL OCH ANDREAS

sahis

Aktuell bok: Varför blev Sydafrika platsen för en av de grymmaste förtryckarregimerna i modern tid? Och varifrån kom styrkan att resa sig och gå vidare som ett enat och i allt väsentligt fredligt land? Svaren ligger djupt inbäddade i det förflutna, i möten mellan kulturer och i enskilda personers vägval. I Sydafrikas historia tar Andreas Karlsson med läsaren på en djuplodad resa genom landets brokiga historia, för att söka svaren på varför det blev som det blev, och vad vi kan lära oss av det. Läs mer.