Journalistik & böcker

Att lyfta fram de röster som sällan hörs har alltid varit en central del av vårt journalistiska berättande.  Det som en självförsörjande bonde långt från maktens korridorer har att säga om situationen i sitt land är ofta mer äkta, innehållsrikt och givande än något en president någonsin skulle yttra. Det är inte nödvändigtvis så att vi alltid behöver en annan bild än den som dominerar nyhetsflödet, men vi behöver nästan alltid fler bilder. Vår journalistik utgår från ambitionen att nyansera, bredda och fördjupa – en utgångspunkt som präglar såväl våra reportage som våra böcker.


Görrel och Andreas är medlemmar av FRILANSGRUPPEN TEXTVERK, med säte i Göteborg.


TILL BÖCKER AV GÖRREL OCH ANDREAS