Textbearbetning

Behöver ni hjälp med språkbearbetning, korrekturläsning och textproduktion?

Framgångsrik kommunikation är helt avgörande i alla typer av verksamheter, vare sig det handlar om att informera de egna medarbetarna eller meddela sig med kunder och partners. Men bra och effektiv kommunikation kan vara svårt. Att kunna mycket om ett ämne är inte nödvändigtvis detsamma som att vara bra på att berätta om det för andra. Välformulerad kommunikation kräver erfarenhet, tid och engagemang. Det vill vi hjälpa er med.

Vår uppfattning är att en bra text handlar om mycket mer än stavning och grammatik. Det handlar naturligtvis om det också, men framförallt handlar det om tydlighet och rätt tonfall. Vilken bild vill vi förmedla av oss själva? En slarvig text stöter bort snarare än fångar in. En väl genomarbetad text gör det enkelt att förstå budskapet och inger förtroende hos den som läser. Att en text är ”väl genomarbetad” betyder inte att den är ”avancerad”. Tvärtom handlar det om att göra texten så tillgänglig som möjligt. Språket ska hjälpa fram budskapet, inte stå i vägen för det.

Vi har arbetat professionellt med språk i nästan tre decennier. Vi är journalister och författare, föredragshållare och moderatorer. Vi kan kommunikation i dess olika former. Genom åren har vi producerat och granskat texter för såväl internationella koncerner och organisationer som små familjeföretag och enskilda skribenter. Vi bearbetar befintliga texter, skriver nya när det behövs, och vi coachar de som vill bli bättre på att uttrycka sig i text eller tal. Vi är baserade i nordvästra Skåne men arbetar med kunder över hela landet. Välkomna att höra av er så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa till med er kommunikation.

Vi arbetar med alla typer av texter

Vi granskar och skriver både långa och korta texter till bland annat hemsidor, broschyrer, intern kommunikation, presentationer, rapporter, och årsredovisningar. Se nedan för ett urval av våra samarbetspartners.

Görrel Espelund
Läs mer

Andreas Karlsson
Läs mer

Vad kostar språkgranskning?

Priset för bearbetning eller produktion av en text beror i första hand på textens längd och vilken typ av insats det handlar om. Här nedanför finns en översikt över olika nivåer av språkliga granskning. Hör av dig för en mer detaljerad beskrivning och riktpriser för olika typer av uppdrag. Vi föredrar att på förhand komma överens om en fast prislapp för enskilda uppdrag så att du som kund vet exakt vad det kommer att kosta. För större eller återkommande uppdrag finns naturligtvis möjlighet till särskilda överenskommelser. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra vanligaste språktjänster

Korrekturläsning: språklig rättning av färdiga texter så att stavning, skiljetecken, grammatik, syftning och meningsbyggnad följer svensk språkstandard.

Språklig bearbetning: en grundlig genomgång av strukturen och läsbarheten i en färdig eller halvfärdig text så att den blir lättare att läsa och når fram med budskapet på ett tydligt sätt. Här ingår också att se till det språk som används återspeglar organisationens eller företagets profil och kärnvärden. Vi har även erfarenheter från grafisk formgivning och kan ge råd om hur en text bör se ut för att uppnå maximal effekt.

Textproduktion: nyproduktion av texter som kan användas i olika sammanhang för att informera, kommunicera och skapa intresse. Enkelt uttryckt: vi utgår från er expertkunskap och paketerar den språkligt på ett sätt som passar mottagaren och sammanhanget.

Språklig coachning: vi coachar medarbetare som ofta måste producera texter till intern och extern kommunikation. Vi ger tips och råd om hur man strukturer en text, undviker vanliga fel, och hur man kommunicerar enkelt och effektiv. Hur utnyttjar man sina språkliga styrkor och hur jobbar man med sina svagheter?

Stöd för framträdanden och muntliga presentationer: vi använder vår långa erfarenhet som föredragshållare och moderatorer för att hjälpa grupper eller enskilda medarbetare med att bli bättre på muntliga framträdanden. Det kan till exempel handla om förberedelser inför mässor och konferenser eller om interna och externa presentationer och föredrag. Utgångspunkten är: hur strukturerar man sitt framträdande för att fånga och behålla lyssnarens intresse?

Översättning: vi översätter facktexter från engelska till svenska och hjälper till med att granska befintliga översättningar.


Behöver ni hjälp med grafisk formgivning?

Vi samarbetar med skickliga grafiska formgivare som kan hjälpa er med grafisk kommunikation till reklam, broschyrer och hemsidor.


Urval kunder (textproduktion och -bearbetning)

Volvo Lastvagnar, Höganäs AB, Svenska Mässan, Spoon Agency, Göteborgs universitet, Highnose Agency, Höganäs bryggeri, Chalmers tekniska högskola, Akademiska hus, Sahlgrenska akademin, Atlas Copco, Appelberg Publications, Forum för levande historia, Stockholm International Water Institute, Forum Civ (tidigare Forum Syd).