Journalistik & böcker

Att lyfta fram de röster som sällan hörs har alltid varit en central del av vårt journalistiska berättande.  Det som en självförsörjande bonde långt från maktens korridorer har att säga om situationen i sitt land är ofta mer äkta, innehållsrikt och givande än något en president någonsin skulle yttra. Det är inte nödvändigtvis så att vi alltid behöver en annan bild än den som dominerar nyhetsflödet, men vi behöver nästan alltid fler bilder. Vår journalistik utgår från ambitionen att nyansera, bredda och fördjupa – en utgångspunkt som präglar såväl våra reportage som våra böcker.


Görrel och Andreas är medlemmar av FRILANSGRUPPEN TEXTVERK, med säte i Göteborg.


Aktuell bok: Vita afrikaner: Ett reportage om arv och identitet, är en bok om några av de vita släkter som valde att stanna kvar i Afrika när Storbritanniens kolonier blev självständiga nationer.

Görrel Espelund tar läsaren på en resa som går genom Kenya, Zambia och Zimbabwe. Berättelsen kretsar kring de vita som bott i generationer på kontinenten och kallar Afrika sitt hem, men som sällan säger sig vara fullt integrerade i det ”nya” samhället. Några av dem ser tillbaka på det förflutna med nostalgi. Andra frågar sig vilket ansvar de har att gottgöra de tidiga bosättarnas förtryck. Läs mer.


FLER BÖCKER AV GÖRREL OCH ANDREAS